Disclaimer

SA/NV MD CENTER

Europalaan 115

1300 Waver

Tel : +32 10 43 46 30

E-mail : info@quadrus.be

BTW : BE 0423 160 124

Intellectueel en industrieel eigendom

De algemene structuur alsook de inhoud van de Website, meer bepaald de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluiden, zijn exclusief eigendom van QUADRUS (MD CENTER) en dit voor heel de wereld. Elke reproductie van deze Website of de inhoud ervan, in zijn geheel of gedeeltelijk, onder eender welke vorm dan ook, zonder voorafgaandelijk en expliciet akkoord van QUADRUS (MD CENTER), is verboden.

Voor alle informatie, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, teksten, videofragmenten, al dan niet voorzien van geluid, alsook andere beschikbare documenten op deze Website gelden industriële en/of intellectuele eigendomsrechten die – al naargelang het geval – toebehoren aan QUADRUS (MD CENTER) dan wel aan derden die een limitatieve toelating hebben gegeven aan QUADRUS (MD CENTER) voor het gebruik ervan. Dit houdt in dat elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of in zijn geheel, alsook het doorsturen naar een andere website verboden is. Het kopiëren ervan voor privédoeleinden is wel toegelaten. De gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van QUADRUS (MD CENTER), is strikt verboden.

Deze Website respecteert de auteursrechten, meer in het bijzonder alle auteursrechten voor beschermde werken die op de Website worden weergegeven of vermeld. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating is enkel reproductie voor privédoeleinden toegelaten.

Door het niet respecteren van deze voorwaarden kan de overtreder, alsook ieder andere verantwoordelijke voor de overtreding, vervolgd worden zoals voorzien in de wet.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Voor een goede behandeling van uw offerte en/of bestelling, registreren wij uw persoonlijke gegevens in alle vertrouwelijkheid. Deze worden nooit met derden gedeeld, tenzij in het kader van uw bestelling (bijvoorbeeld voor de levering van uw goederen). Op dat moment eisen wij van deze derden dezelfde vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

De Website verzamelt persoonlijke gegevens van de gebruikers voor de hierna vermelde punten. De alzo verzamelde gegevens zijn enkel deze die de gebruiker zelf doorgeeft door gebruik te maken van deze Website.

 1. Het contactformulier op de contactpagina. Deze gegevens worden niet bijgehouden in een database en dienen louter voor het beantwoorden van de vragen/opmerkingen die de gebruiker doorgeeft. Indien dit contact uitmondt in een samenwerking met QUADRUS (MD CENTER), dan worden deze gegevens opgeslagen in het kader van het klantenbeheer.
 1. Cookies (zie volgend punt).

Conform de Belgische wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en, vanaf 25 mei 2018 ook conform de Europese Regel 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van fysieke personen en meer bepaald de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrij circuleren van deze gegevens, en ingevolge de Verordening 95/46/CE (Algemene Verordening Gegevensbescherming), beschikken gebruikers waarvan de gegevens worden verzameld over het recht om deze gegevens te raadplegen, te verbeteren of indien gewenst te wissen. De gebruikers kunnen zich eveneens verzetten tegen het verwerken van hun gegevens. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden door schriftelijk contact te nemen per mail (privacy@quadrus.be) of per post (Rue de Fleurus 5 – 5030 Gembloux).

Klachten in verband met een eventuele overtreding van de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via deze Website kunnen gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van het Privéleven via het mailadres commission@privacycommission.be.

Cookies

Een « cookie » is een kleine file die wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website of publiciteit bekijkt. Cookies worden gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren en om u diensten of aanbiedingen te kunnen voorstellen die beantwoorden aan uw interesses. U kan op elk moment het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw internet-browser aan te passen.

Het doeleinde van cookies gebruikt op deze Website wordt hierna uitgelegd. Sommige cookies zijn nodig om bepaalde technische functies van de Website te kunnen gebruiken, deze worden slechts tijdelijk opgeslagen.

De verschillende soorten cookies die we gebruiken

 • Het meten van het aantal bezoekers

We meten het aantal bezoekers en hun navigatie op de Website ; dit laat ons toe om het navigatiegedrag van de gebruikers te analyseren met het oog op verbetering van de Website.

 • De sociale media

Onze Website kan informatica-applicaties bevatten die uitgaan van derden. Dit is onder andere het geval voor de knoppen/link naar sociale media (onder andere de knoppen “Delen”, “Like”, … die toebehoren aan Facebook, Twitter, …). Wij verzoeken u dan ook kennis te willen nemen van hun regelgeving inzake het beheer van cookies en meer bepaald voor wat de bescherming van persoonlijke gegevens betreft.

 • Publiciteit

Het gaat om cookies die op of buiten onze Website gebruikt worden om u publiciteit of informatie aangepast aan uw interesses door te geven. De publicitaire cookies worden vooral gebruikt om het aantal keer dat u een publiciteit te zien krijgt te beperken, en helpen ons om de doeltreffendheid van een publicitaire campagne te kunnen meten.

Het beheer van cookies

Om de installatie van cookies toe te laten of te weigeren dient u uw webbrowser in te stellen. Aangezien dit voor de verschillende browsers anders is, kan u hierover informatie terugvinden in het help-menu van uw browser. Dit zal u toelaten om uw wensen met betrekking tot het beheer van cookies correct in te stellen.

U kan dit als volgt instellen :

Internet Explorer

 1. Kies het menu « Instellingen », en dan « Internet Opties »
 2. Klik op het tabblad « Vertrouwelijkheid »
 3. Kies het gewenste niveau met behulp van de cursor

Mozilla Firefox

 1. Kies het menu « Instellingen » en dan « Opties »
 2. Klik op het tabblad « Privéleven »
 3. In het keuzemenu « Regels voor bewaring » kiest u het gewenste niveau

Google Chrome

 1. Ga naar chrome://settings/ in de adresbalk van uw browser
 2. Klik op « geavanceerde instellingen » en dan « inhoudsinstellingen », vervolgens « cookies »
 3. Configureer uw browser hoe u het wenst

Safari

 1. Klik in het menu op « Safari »
 2. Klik vervolgens op « Voorkeuren »
 3. In het tabblad « Veiligheid » kiest u het gewenste niveau

De website van QUADRUS (MD CENTER) wordt opgeslagen door AWS